Source: "http://www.cl.cam.ac.uk/~mr10/BCPL.html"

BCPL


BCPL je jednostavan netipiziran programski jezik, koji je dizajniran 1966. godine od strane Martina Ričardsa (Martin Richards), i prvi put primenjen na MIT-u u proleće 1967.

Mašinski nezavisna interpretativna implementacija BCPL-a dostupna je za besplatno korišćenje u privatne i akademske svrhe. Ukoliko biste želeli da je instalirate na vašoj mašini, pogledajte README fajl distribucije (distribucionog paketa) i nabavite kopiju bcpl.tgz ili bcpl.zip arhive. Veličine i datumi kreiranja ovih fajlova mogu se naći u dokumentu FILES.

PAZITE: Vaš veb pregledač (browser) može “tiho” raspakovati bcpl.tgz fajl i napraviti .tar fajl pod nazivom bcpl.tgz. Ako se ovo desi, novonastali fajl može biti “od-tarovan” korišćenjem komande: tar xvf bcpl.tgz umesto očekivane komande tar zxvf bcpl.tgz. Vaš pregledač vam može predložiti da snimite fajl kao bcpl.tgz.gz. Ako je to slučaj, postarajte se da fajl snimite kao bcpl.tgz.

Ova distribucija sadrži sve BCPL i C izvorne fajlove, kolekciju pokaznih (demo) BCPL programa i eksperimentalnu nativnu (native code) verziju koja radi na Linux i DEC Alpha mašinama. Verzija za GP2X ručne (handheld) linux mašine je upravo dodata (ali je još uvek u fazi razvoja). Pored toga, Cintpos portabl operativni sistem će takođe uskoro biti dostupan za ovu čudesnu malu ručnu mašinu.

Starija, poprilično zastarela verzija BCPL-a, još uvek je dostupna na stranici BCPL23-4-04.html. Ali vam više ne preporučujem da je koristite.

Sadašnja verzija je u mnogo većoj meri kompatibilna sa Cintpos distribucijom. Glavne izmene su upotreba novog BCPL kompajlera sa nekim proširenjima, uključujući komponentu za unakrsno referenciranje, izmene u strukturi direktorijuma i korišćenje promenljivih okruženja BCPLROOT, BCPLPATH i BCPLHDRS (umesto CINTCODE i BCPLPATH). Windows CE verzija ovog sistema je takođe nadograđena, i, od 13. jula 2004. godine, izgleda da njena distribucija radi, u najmanju ruku na mom HP 620LX pod Windows-om CE 2.0.

Besplatna distribucija


Ova distribucija podrazumeva sledeću ukupnu strukturu direktorijuma:

|
*--BCPL     -- bcpl.tgz ili bcpl.zip, 32-bitni Cintcode BCPL
| |
| *--cintcode
| |
| *--bcplprogs
| |
| *--natbcpl
|
*--BCPL64     -- bcpl64.tgz ili bcpl64.zip, 64-bitni Cintcode BCPL
| |
| *--cintcode
| |
| *--bcplprogs
| |
| *--natbcpl  -- još uvek nije dostupno
|
*--MCPL     -- mcpl.tgz ili mcpl.zip
| |        Netipiziran jezik povezan sa BCPL, ML, C i prolog-om
| *--mintcode
| |
| *--mcplprogs
| |
| *--natmcpl
|
*--Cintpos    -- cintpos.tgz ili cintpos.zip, interpretativna Cintcode 
| |        verzija Tripos Portable operativnog sistema
| *--cintpos
|
*--Bench     -- bench.tgz ili bench.zip
| |        Jezički nezavisna platforma
| *--src
|
*--Cobench    -- cobench.tgx ili cobench.zip
|          Jezički nezavisna platforma za ko-rutine u BCPL stilu
|          
|
*--Tcobench   -- tcobench.tgz ili tcobench.zip
|          Jezički nezavisna platforma koja koristi i "thread"-ove i
|          ko-rutine u BCPL stilu. (u fazi razvoja)
|
*--VSPL     -- vspl.tgz or vspl.zip
          Potpun kompajler i interpreter za jednostavan, ali
          ne i beznačajan jezik, nazvan VSPL. Implementiran je
          na nekoliko različitih načina primenom nekoliko različitih 
          implemetacionih jezika, uključujući BCPL, C, i java-u.
          BCPL verzija ima oko 21 strane.

Prekompajlirana verzija za Windows je uključena u standardnu distribuciju kao fajl cinterp.exe. Ona može biti ponovo kompajlirana koristeći Microsoft Visual C. Da je pokrenete izmenite fajl setupwin32.bat i izvršite ga (execute).

Jedna prednost interpretativnih sistema je to što je lako generisati u vremenu memorijske reference vezane za podatke. Ovakvi podaci mogu biti iskorišćeni da stvore sliku o izvršavanju programa, na primer arhiva RASTERps.zip sadrži, u A4 formatu, Postcript dijagram verzije BCPL kompajlera kako kompajlira sam sebe.

UPOZORENJE


Ova distribucija je nova i još uvek donekle “neuglancana”, ali čak i takva, ipak može biti interesantna.

Moja internet stranica.

Martin Ričards, poslednji put izmenjeno 15. novembra 2011. godine

Other popular articles:
Copyright 2015